top of page

ASMENINIS MENTORIUS

Ieškote asmeninio mentoriaus? Drąsiai rašykite.

Dažnai mentoriaus ieško įmonės savininkai, vadovas ar asmenys, kuriems reikia priimti konkretų sprendimą.

 

Registracija:

d.kantakevicius@gmail.com

+37068233999

 

Mentorystė - bendradarbiavimas, paremtas iš anksto sudarytu planu su specifiniu turiniu, kuris patenkina asmenybės augimo poreikius. Mentorius yra tarnaujantis lyderis, kuris padeda pilnai atskleisti potencialą. Mentorystė nesiekia nurodyti teisingų sprendimų, jos tikslas padėti nukreipti teisinga linkme. Tai palaikomasis ryšys tarp labiau patyrusio asmens, kuris dalinasi patirtimi ir žmogaus, kuris siekia tobulėti ir turi noro augti profesinėje srityje. Asmuo auga kaip asmenybė: vystosi, mokosi, keičiasi stebėdamas jį supančią aplinką ir lygindamas tai ką mato ir suvokia. Asmuo keičiasi pats, jo pakeisti ar ko nors išmokyti be pačio noro niekas negali. Mentorius gali būti tik pagalbininkas inicijuojantis ir sudarantis sąlygas keitimuisi.

 

Mentorystės pagrindą sudaro trys dalys:

  1. Buvimas su mokiniu;

  2. Tikslingas poveikis;

  3. Nuolatinė savo veiklos analizė.

  4. Konsultavimas.

Konsultantas dirba tik toje srityje, kurioje turi tinkamos kompetencijos. Konsultavimas yra vienas iš pagrindinių darbo metodų, reikalaujantis iš konsultanto didelės patirties ir savo srities išmanymo. Konsultavimas gali būti funkcionalusis ir  institucinis.

Funkcionalusis konsultavimas yra bendro pobūdžio, gali vykti tiek formalioje, tiek neformalioje aplinkoje.

Institucinis konsultavimas vyksta organizacijoje, kurios kunsultuoja tam tikrų problemų srityje.

 

Konsultavimas gali vykti trimis būdais.

1. Tiesioginis konsultavimas;

2. Netiesioginis konsultavimas;

3. Mišrusis konsultavimas.

 

Tiesioginio konsultavimo metu  konsultantas užduoda klausimus, o mokinys į juos atsakinėja. Iš gautų atsakymų daromos išvados ir planuojami tolimesni konsultavimo veiksmai.

Netiesioginio konsultavimo metu, mentorius įgalina mokinį pačiam spręsti problemas. Tokios konsultacijos tikslas nukreipti mokinio energiją kurybine linkme, motyvuojant jį suprasti savo elgesį.

Mentorius turi sudaryti tokias sąlygas, kad mokinys pats klaustų, pats rastų atsakymus ir galėtų įsivertinti savo pasiekimus.

Mišrusis konsultavimas susideda iš tiesioginio ir netiesioginio konsultavimo. Šis konsultavimo būdas labai tinkamas, kai mokinys  yra motyvuotas, linkęs bendrauti ir siekia savo tikslų.


Mentorystės privalumai:

  • Padeda organizacijoje sumažinti žmonių kaitą. Daug žmonių palieka organizaciją, jei jų karjera nesiklosto taip, kaip jie tikėjosi. Mentorius padeda žmogui karjeroje ir taip įtikina jį pasilikti. Tai pasireiškia ir jūsų toastmasters klube. Nauji nariai, kurie turi mentorius, dažniausiai noriai lanko klubo susitikimus ir lieka klube.

  • Padeda ugdyti talentą. Dažnai organizacijos susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu. Mentoriai gali užpildyti šią spragą, ieškodami ir apmokydami kitus.

  • Padeda ugdyti lyderius. Lyderiai turėtų ruošti kitus žmones lyderio pozicijoms. Organizacijai turint daugiau lyderių, reiškia, kad ji turi didesnį rezervą kvalifikuotų darbuotojų, galinčių prisiimti atsakomybę dėl organizacijos veiklos.

Go Team
bottom of page